banner-a-propos

De waarden van Lavafields

Bij Lavafields geloven we in waarden die ons leiden en de manier bepalen waarop we met onze teams en partners werken.

Deze 6 kernwaarden vormen de basis van onze bedrijfscultuur.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid te nemen

We stimuleren en geven iedereen voldoende autonomie om hen in staat te stellen de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het bereiken van onze gemeenschappelijke doelen.

Verantwoordelijk delegeren stelt iedereen in staat zich te ontplooien en tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden, waardoor een dynamiek ontstaat waarbij individueel succes bijdraagt aan collectief succes.

Wij waarderen teamgeest en solidariteit. Bij Lavafields komt het collectief voor het individu. Onze gemeenschappelijke kracht ligt in onze diversiteit, complementariteit en solidariteit.

Solidariteit

Het collectief voor het individu

Anders-zijn

Vieren de verschillen

Voor ons is anders-zijn een onschatbare bron van verrijking. We vieren de verschillen die ons collectief uniek maken.

We geloven in voortdurende verbetering, zowel individueel als collectief. Omdat excellentie in de eerste plaats een manier van denken is, een herhaling die een gewoonte wordt, streven we er elke dag naar om het beste van onszelf te geven en anderen te inspireren hetzelfde te doen.

Hoge eisen & streven naar excellentie

Voortdurende verbetering

Rechtvaardigheid

Behandelen elk individu objectief en rechtvaardig

We behandelen elk individu objectief en rechtvaardig en erkennen en belonen hun bijdragen op een rechtvaardige manier.

Elke uitdaging die we aangaan, elke mislukking die we onder ogen zien, is een kans om te leren en te groeien.

" Groeimindset"

Ontwikkeling
Scholing

Bij Lavafields zijn deze waarden niet slechts woorden, ze weerspiegelen onze diepste overtuigingen over wie we zijn als bedrijf.
Als zodanig vormen ze de basis waarop we succesvolle relaties opbouwen, zowel intern als met onze partners.